Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερώτηση
Μέχρι πότε ισχύουν τα παλαιά έντυπα αδειών οδήγησης;
Απάντηση
Όλα τα παλαιά έντυπα θα πρέπει να αντικατασταθούν υποχρεωτικά έως την 19/1/2033, έως τότε αν δεν απαιτηθεί για κάποιον άλλο λόγο αλλαγή εντύπου ή δεν οδηγούμε στο εξωτερικό δεν υποχρεούμαστε για την μετατροπή.

Ερώτηση
Πόσο διάστημα απαιτείται για την απόκτηση Διπλώματος Β΄ Κατηγορίας;
Απάντηση
Ο χρόνος που απαιτείται για την απόκτηση Διπλώματος Β΄ Κατηγορίας έχει να κάνει με την θεωρητική και πρακτική διαδικασία παρακολούθησης των μαθημάτων. Εάν παραμένουμε πάντως πιστοί στο πρόγραμμά μας τότε δεν υπερβαίνει τις 25 ημέρες.

Ερώτηση
Υπάρχει στα δίκυκλα κάποια Κατηγορία με σταδιακή μετάβαση;
Απάντηση
Πλέον, με την αλλαγή των κατηγοριών που πραγματοποιήθηκε στις Μοτοσικλέτες δεν υφίσταται καμία σταδιακή μετάβαση. Όλες οι κατηγορίες αποκτώνται υποχρεωτικά μόνο μέσα από θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.

Ερώτηση
Πρέπει να ανανεώσω την ερασιτεχνική Άδειά μου που την έβγαλα πιο παλιά;
Απάντηση
Άδειες Οδήγησης Ερασιτεχνικές, οι οποίες εκδόθηκαν πριν την 18/01/2013 λήγουν όπως έληγαν στο 65ο έτος του οδηγού. Άδειες Ερασιτεχνικές που εκδόθηκαν μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία ανανεώνονται μετά από 15ετία από την ημερομηνία έκδοσης. Ανανέωση νοείται η ιατρική εξεταστική διαδικασία.

Ερώτηση
Κάθε πότε πρέπει να περνάω από Τεχνικό Έλεγχο (ΚΤΕΟ) το όχημά μου (Κατηγορίες ΑΜ/1/2-Β-Γ-Δ);
Απάντηση
Επιβατηγά οχήματα Κατηγορίας Β-ΑΜ-Α1-Α2-Α υποχρεούνται σε Τεχνικό Έλεγχο (ΚΤΕΟ) την πρώτη φορά μετά από την ταξινόμηση τους έπειτα από τετραετία και στη συνέχεια ανά 2ετία.
Επαγγελματικά οχήματα Γ-Δ-Ε κατηγορίας υποχρεούνται σε ΚΤΕΟ αμέσως με την ταξινόμηση τους και έπειτα ανά έτος.

Ερώτηση
Έχω παλιά άδεια για 50άρι από Τροχαία, πρέπει να την συγχωνεύσω με την άδεια του αυτοκινήτου; Τι κάνω σε περίπτωση που έχω και Άδεια για Μοτοσικλέτα από το Υπουργείο Μεταφορών;
Απάντηση
Από την 19/01/2015 η συγχώνευση των Διπλωμάτων της Τροχαίας για 50άρι με του αυτοκίνητου είναι υποχρεωτική, ΕΚΤΟΣ αν υπάρχει μεγαλύτερη κατηγορία Μοτοσικλέτας που έχει εκδοθεί μεταγενέστερα. Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται ΚΑΜΜΙΑ μεταβολή της Άδειας Οδήγησης.