Θεωρητική Εκπαίδευση

Θεωρητική Εκπαίδευση
Τα θεωρητικά μαθήματα παραδίδονται Α Υ Σ Τ Η Ρ Ω Σ σε ολιγομελή τμήματα για την καλύτερη εξατομικευμένη εκπαίδευση όλων των κατηγοριών των υποψηφίων, σε ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) με τα νέα προβλεπόμενα οπτικοακουστικά μέσα που απαιτούνται για την προετοιμασία των θεωρητικών Εξετάσεων.
Κινητήρας Αυτοκινήτου Μοχλός Κιβωτίου Ταχυτήτων
Θεωρητική Εκπαίδευση Σήματα Κ.Ο.Κ.