Μοτοσυκλέτα Α’

Μοτοσυκλέτα Κατηγορίας Α'

Κατηγορία Α’

Δικαίωμα οδήγησης για Μοτοσικλέτα οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος / βάρους ή κυβισμού και Μηχανοκίνητα Τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp). Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24ο έτος ή το 22ο έτος αν είναι κάτοχος Α2 προ Διετίας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
  1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου. Εάν υφίσταται προηγούμενη άδεια οδήγησης δύο (2) φωτογραφίες.
  2. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Άδεια Παραμονής υποχρεωτικά.
  3. Α.Φ.Μ. Υποχρεωτικό.
  4. Βιβλιάριο Ασθενείας (Κατά την επίσκεψη στους συμβεβλημένους γιατρούς) εφόσον δεν υπάρχει προηγούμενη άδεια οδήγησης.
  5. Φωτοτυπία προηγούμενης άδειας (σε περίπτωση που υφίσταται).