Μοτοσυκλέτα Α1

Μοτοσυκλέτα Κατηγορίας Α1 (Μηχανικό Κιβώτιο)
Μοτοσυκλέτα Κατηγορίας Α2 (Ημιαυτόματο Κιβώτιο)

Κατηγορία Α1 Αυτόματου ή Μηχανικού Κιβωτίου Ταχυτήτων (96)

Δικαίωμα οδήγησης για Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm³, μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg, και Μηχανοκίνητα Τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp) (1kw = 1,36 hp). Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
  1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου. Εάν υφίσταται προηγούμενη άδεια οδήγησης δύο (2) φωτογραφίες.
  2. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Άδεια Παραμονής υποχρεωτικά.
  3. Α.Φ.Μ. Υποχρεωτικό.
  4. Βιβλιάριο Ασθενείας (Κατά την επίσκεψη στους συμβεβλημένους γιατρούς) εφόσον δεν υπάρχει προηγούμενη άδεια οδήγησης.
  5. Φωτοτυπία προηγούμενης άδειας (σε περίπτωση που υφίσταται).