Αυτοκίνητο Β’ (Ι.Χ.Ε.)

Όχημα Κατηγορίας Β'

Κατηγορία Β’

Δικαίωμα οδήγησης για επιβατικά έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού, και φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
  1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου. Εάν υφίσταται προηγούμενη άδεια οδήγησης δύο (2) φωτογραφίες.
  2. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Άδεια Παραμονής υποχρεωτικά.
  3. Α.Φ.Μ. Υποχρεωτικό.
  4. Βιβλιάριο Ασθενείας (Κατά την επίσκεψη στους συμβεβλημένους γιατρούς) εφόσον δεν υπάρχει προηγούμενη άδεια οδήγησης.
  5. Φωτοτυπία προηγούμενης άδειας (σε περίπτωση που υφίσταται).