Οδήγηση ΑΜΕΑ

 

Οδήγηση για Α.Μ.Ε.Α.

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι μία από τις κυριότερες προτεραιότητες των σχολών μας με σκοπό την αρτιότερη εκπαίδευσή τους, τόσο για τη δική τους ασφαλή οδική κυκλοφορία όσο και για την ασφάλεια των υπολοίπων χρηστών της οδού.
Άτομα που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία θα πρέπει να εξετασθούν από ειδική ιατρική επιτροπή (ΗΝΙΟΧΟΣ), ώστε να αξιολογηθεί ο τρόπος και η ικανότητα που απαιτείται στην εκάστοτε περίπτωση.

Έπειτα από αυτή την διαδικασία και εφόσον εκδοθεί η απαραίτητη Κάρτα Υποψηφίου ξεκινά η εκπαίδευση σε ειδικά διαμορφωμένο όχημα, όπου πραγματοποιείται και η εξέταση με αυτό.
Η οδήγηση είναι δικαίωμα όλων μας, αρκεί να πληρούνται όλες οι ασφαλείς προϋποθέσεις.
Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας, λόγω του ότι διαφέρουν κατά περίπτωση.

Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ
Τηλέφωνα:
2132015110, 2132015284
FAX            : 2132015348