Πολιτική Απορρήτου

UNDER CONSTRUCTION (Να μελετηθεί καλά πριν βγει “στον αέρα”.……)

Ποιοί είμαστε

Η διεύθυνση της σελίδας είναι: http://www.stathatosdrs.com .

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Σχόλια

Ο ιστότοπος δεν παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης σχολίων στους επισκέπτες του.

Πολυμέσα

Οι χρήστες δεν δύνανται να μεταφορτώνουν στον παρόντα ιστότοπο οποιασδήποτε μορφής ηλεκτρονικό υλικό (αρχεία εικόνων, βίντεο, ήχου κ.λ.π.). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη και εξαγωγή οποιωνδήποτε δεδομένων τοποθεσίας από εικόνες στον ιστότοπο.

Φόρμες Επικοινωνίας

Cookies

Αν αφήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ιστότοπό μας, θα αποθηκευθούν το όνομά σας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε cook­ies. Αυτά είναι για την δική σας ευκολία, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας πάλι όταν αφήσετε ένα άλλο σχόλιο. Αυτά τα cook­ies θα διαρκέσουν για ένα έτος.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cook­ies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Αναλυτικά στοιχεία

Με ποιούς μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα σας παραμένουν αποκλειστικά και μόνο στις εγκαταστάσεις της σχολής μας.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Εάν αφήσετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το περιεχόμενο και τα μεταδεδομένα του διατηρούνται επ’ αόριστον.

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

Εάν έχετε αφήσει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς. Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.

Που θα σταλούν τα δεδομένα σας

Τα σχόλια επισκεπτών ενδέχεται να ελέγχονται μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας

Τα στοιχεία σας παραμένουν αποκλειστικά και μόνο στις εγκαταστάσεις της σχολής μας.

Επιπλέον πληροφορίες

Πως προστατεύουμε τα στοιχεία σας

Τι διαδικασίες έχουμε υιοθετήσει για την παραβίαση δεδομένων

Από ποιους τρίτους λαμβάνουμε δεδομένα