3η Ηλικία

Οδήγηση και 3η Ηλικία
Οδήγηση και 3η Ηλικία

Τρίτη Ηλικία

Το προσωπικό μας ενδιαφέρον για τους ανθρώπους που ανήκουν στην κατηγορία αυτή μας χαρακτηρίζει όλα τα χρόνια της δραστηριότητάς μας, με ευαισθησία στις ανάγκες που απαιτούνται για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.
Μετά το πέρας του 80ου έτους ηλικίας απαιτείται ανανέωση της Άδειας Οδήγησης από Δευτεροβάθμια Επιτροπή (ΔΙΕ) και εφόσον πληρούνται οι ελάχιστες ιατρικές απαιτήσεις ανανεώνεται η Άδεια για το χρονικό διάστημα των τριών ετών, ή όσο καθορίζεται από την ειδική ιατρική επιτροπή.

Περισσότερες Πληροφορίες στην Κατηγορία:
Α Ν Α Ν Ε Ω Σ Ε Ι Σ

Επιπλέον, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε ένα “ΤΕΣΤ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ” για τους υποψήφιους στην κατηγορία αυτή για την προσωπική τους αξιολόγηση, ώστε να έχουν την καλύτερη δυνατή εικόνα αλλά και γνώση της ικανότητάς τους στην οδήγηση, ώστε να είναι σίγουροι οι ίδιοι αλλά και οι συγγενείς τους για την ασφάλεια τους.